บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดี และ ยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับ  การใส่ใจ
สังคมและดูแลสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร
ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้างและมีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
แท้จริง


          
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม                      
                                                                                                                                              (SIZE 95 KB)

...............................................................................................................................................

The Company is committed to good governance and ethics in operating the business.  Social and environmental responsibilities are also deemed significant as the Company is always aware of all stakeholders’ benefits, internally and externally, from shareholders, employees, community to the society, and operating its business responsibly.


          
Corporate Social Responsibility (CSR)                
                                                                                                                                              (SIZE 76 KB)

      ::2017::
              บริจาคโลหิต
              มอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2560 ให้กับทาง สน.คันนายาว
 
      ::2016::
              บริจาคอุปกรณ์กีฬามอบให้กับโรงเรียนวัดโพธิ์งาม จ.ชัยนาท
 
      ::2015::

                

ทำบุญ บริจาค ให้กับ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซับซ้อน)

              มอบรถจักรยานยนต์ สำหรับการเรียนการสอน
              กิจกรรมว่ายน้ำ สำหรับเด็กๆ
              กิจกรรมวาดภาพ ระบายสี สำหรับเด็กๆ
 
      ::2014::

             

มูลนิธิโอเปอร์เรชั่นโฮป (Operation Hope Foundation) : สร้างโรงอาหารใหม่ทั้งหมด

              มูลนิธิโอเปอร์เรชั่นโฮป (Operation Hope Foundation) : เดินสายไฟ และ โครงหลังคา
              มูลนิธิโอเปอร์เรชั่นโฮป (Operation Hope Foundation) : จัดงานวันแม่
              บริจาคโลหิต