::2018::
ท้องฟ้าจำลองกรุุงเทพ
(ฺBangkok Planetarium)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (05/04/2561)
(The Annual General Meeting of Shareholders 2018)
 
 ::2017::
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (26 ตุลาคม 2560)
(King Bhumibol Adulyadej on 26 October 2017)
ปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทำบุญบริษัทครบรอบปีที่ 6 และบริจาคโลหิต
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (03/03/2560)
(The Annual General Meeting of Shareholders 2017)
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
   
 ::2016::
"เพื่อน" เป็นแล้วรักษาไม่หาย
อบรมดับเพลิง
ทำบุญบริษัทครบรอบปีที่ 5
ไดโนซอร์ แพลนเน็ต
   
 ::2015::
อบรมหัวข้อเรื่อง "Digital Marketing"
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (23/04/2558)
(The Annual General Meeting of Shareholders 2015)
งานบริษัท ปีใหม่ไทย วิถีไทย เก๋ไก๋แบบ S11
(SongKran Party)
อบรมหัวข้อเรื่อง "หัวหน้างานรุ่นใหม่(ต่อเนื่อง)"
(Young Executive Management : YEM)
พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(First Trading Day)
พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
( Press conference appoint a distributor and underwriter of IPO)
อบรมหัวข้อเรื่อง "หัวหน้างานรุ่นใหม่"
(Young Executive Management : YEM)
   
 ::2014::
งานเลี้ยง Dealer : We will grow together
อบรมหัวข้อเรื่อง "คน 9 แบบทำงานให้เข้ากัน"
แหล่งเรียนรู้ควบคู่ความบันเทิงสำหรับเด็ก (กิจกรรมสำหรับลูกพนักงาน SG)
(KIDZANIA)
   
 ::2011::

Grand Opening SGroup